ميان خواب و بيداری

دلم

به اندازه کوچکی یک فنجان چای

حتی

سرد سرد سرد!

که از دهان هم افتاده

تنگ شده است...

بیچاره دلم

دنبال بهانه های ساده خوشبختی می گردد.

 

 

سومین روز زمستان!

/ 1 نظر / 30 بازدید
مهران

سلام. آمدم. .................................